Advisering

Advisering

De kernactiviteiten van Baten & Partners bestaan uit het ondersteunen van overheden en grote organisaties bij het nemen van moeilijke beslissingen. Dit wordt gedaan door zoveel mogelijk onzekerheden te analyseren en de mate van waarschijnlijkheden vast te stellen.

Voor en tijdens complexe besluitvormingsprocessen, doen zich regelmatig onzekerheden voor, die de besluitvorming kunnen bemoeilijken en vertragen en die men bij voorkeur in een vroegtijdig stadium wil ophelderen. Door specifiek onderzoek uit te voeren kan Baten & Partners de onzekerheden in kaart brengen, waarmee de mogelijkheid ontstaat ze te bestrijden met doelgerichte acties en wijzigingen.

Voor de beantwoording van vragen over (potentiële) knelpunten in een project gebruikt Baten & Partners o.a. de volgende onderzoekstechnieken :

 • Krachtenveld analyse
 • Haalbaarheids analyse
 • Risico analyse
 • Gevoeligheids analyse
 • SWOT analyse
 • Omgevings analyse
 • Strategische verkenning
 • Kritische succesfactoren analyse
 • Gevoeligheids analyse
 • Kwaliteits analyse
 • Leerpunten analyse
 • Kosten-baten analyse
 • Kwalitatieve efficiency analyse
 • Resultaten analyse
 • Proces analyse
 • Individuele en groeps-assessments analyses
 • Portfolio analyse
 • Standlijn TGKIO
 • Raakvlak analyse
 • SCOPE analyse
 • Effecten analyse
 • Rechtmatigheid-doelmatigheid analyse
 • Klanten tevredenheidsonderzoek
 • Mijlpalen analyse
 • Proces analyse
 • Voortschrijdende risicobeheersing

De keuze voor het ene of het andere onderzoeksinstrument is afhankelijk van de vragen die men stelt en beantwoord wil zien; de meeste instrumenten hebben namelijk hun beperkingen. Welke vragen men stelt, wordt afgedwongen door feitelijkheden in en rond een project maar is dikwijls mede afhankelijk van de visie op het project, van de projectoptiek – de vragen die men stellen wil.
Met een methodische en analytische aanpak verkent Baten & Partners de context waarin de beslissing genomen moet worden. Deze procedure wordt goed weergegeven in de analyse selector. De relevante gegevens worden zodanig verzamelt en bewerkt dat de opdrachtgever de keuzeopties en de consequenties van elk daarvan kan overzien.