Interimmanagement

Interimmanagement

Hieronder volgt een overzicht van onze interimmanagers. Heeft u interesse in een van hun CV’s, neem dan contact op met ons kantoor en u ontvangt de benodigde gegevens om het CV te bekijken.

Paul Baten ( CV )

Paul Baten studeerde in 1978 af als Jurist in Nederlands recht en kwalificeerde zich als organisatieadviseur via post-doctorale opleidingen en praktijkervaring. Met meer dan 20 jaar ervaring is hij een expert in de uitvoering van risico-analyses bij complexe besluitvormingssituaties.
In 1988 heeft hij Baten & Partners management consultants opgericht. Hij heeft o.a. leiding gegeven aan de werkzaamheden op het gebied van interim-management, risico-analyses, projectmanagement en krachtenveldanalyses bij de Maaswerken, Zuid As Amsterdam, ProRail en Pre-accessie projecten voor Roemenië, Polen, Slowakije en Turkije. Paul Baten heeft door jarenlange ervaring en zijn theoretische achtergrond de vaardigheden en vooral de creativiteit ontwikkeld om op het gebied van verandermanagement in de publieke sector, organisaties door ingrijpende veranderingsprocessen te loodsen. Hij kent een grote maatschappelijke betrokkenheid die gekenmerkt is door het soort projecten die Baten & Partners aanneemt.

“Daarnaast houdt hij zich intensief bezig met mediaproducties van Triskell Media & Arts en het opzetten van een eigen creatieve werkplaats met TV-Studio Productiehuis Haefland”.

Ed Baten

Ed Baten is afgestudeerd als verpleegkundige in 1975 en volgde daarna diverse managementopleidingen. Hij werkte onder andere als divisie/sector manager in het academisch ziekenhuis van Utrecht van 1990-2000. Hier heeft hij veel vaardigheden opgedaan op het gebied van management, kwaliteitsverbetering, werklastproblematiek, scientific based nursing en inzet van informatietechnologie.
In 2001 voltooide hij de Master of management opleiding aan de Universiteit van Utrecht en vestigde zich in februari 2001 als zelfstandig organisatieadviseur en interim manager te Rosmalen. Daarnaast werkte hij als regiocoördinator van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland V&VN (beroepsvereniging van zorgprofessionals).

“In 2005 studeerde hij af als gastronoom sommelier in Apeldoorn en organiseert momenteel o.a. wijnproeverijen en Italiaanse wijnreizen”.

Mark Henfling ( CV )

Mark Henfling is in 1989 als scheikundig technoloog afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Tussen 1990 en 1997 heeft vooral het thema Milieutechnologie hem bezig gehouden. Hij heeft onder andere logistieke afvalinzamelsystemen bij grote bedrijven als Schiphol en Shell Pernis geïmplementeerd.

Sedert 2000 is hij werkzaam op het gebied van omgevingsmanagement bij grote infrastructurele projecten in Nederland. Hij opereerde als omgevingsmanager bij de HSL-Zuid, de Maaswerken en Ruimte voor de Rivier, waarbij hij vaak als liaison fungeerde tussen de techniek en de publieke en private omgeving van het project. Hij kan gemakkelijk communiceren op de diverse niveau’s. Als adviseur omgevingszaken is hij analytisch en pragmatisch ingesteld.

“Sinds 2001 is hij eigenaar van een kleine wijngaard in Hongarije en vanaf 2004 renoveert hij een oude boerderij in Hongarije”.

Rouke van der Hoek ( CV )

Rouke van der Hoek is in 1979 afgestudeerd als andragoog en behaalde in 1991 een postdoctorale graad in organisatie-ontwikkeling en procesconsultancy (CIGO). Hij beschikt over jarenlange ervaring met de uitvoering van risicoanalyses als onderdeel van projectbeheersing bij complexe projecten.
In 2001 vestigde hij zich als zelfstandig organisatieadviseur en trainer en sloot hij zich aan als partner bij Baten & Partners. Rouke van der Hoek geeft binnen zijn werkzaamheden vorm en inhoud aan krachtenveld – en risicoanalyse studies en verandertrajecten bij de Maaswerken, Transmissie Betuweroute, Zuid As Amsterdam, VROM-SOMS-programma en Pre-accessie projecten voor Roemenië en Turkije. In veel situaties heeft hij deelgenomen aan projectteams, waarbij optimalisering van de teamprestatie een belangrijk managementdoel was. Als organisatie adviseur is hij analytisch ingesteld en veelzijdig en weet mensen mee te krijgen in verandering en ontwikkeling.

“Verder is hij actief als dichter en publicist en mede-organiseert het twee-jaarlijkse evenement  – Maastricht International Poetry Nights “.

Eszter Horváth ( CV )

Eszter Horváth is in 1994 afgestudeerd als werktuigbouwkundig ingenieur aan de Universiteit van Boedapest. In 1998 heeft ze een postdoctorale graad gehaald in milieumanagement – ‘European Postgraduate Course in Environmental Management (EPCEM)’ aan de Universiteit van Amsterdam.

Sedert 1995 is ze actief als milieukundig adviseur, eerst in Hongarije later in Nederland. Voor diverse opdrachtgevers, zowel in de private als publieke sector, heeft ze strategische actieplannen en beheersstrategieën opgesteld, Europese richtlijnen geïmplementeerd en diverse milieu audits uitgevoerd. Als milieukundig adviseur is ze zeer betrokken bij milieuvraagstukken en kan op basis van een scherp analytisch vermogen met een goed oog voor detail, vaak creatieve oplossingen aandragen.

“Vanaf begin 2000 is ze bezig met het opzetten van een gasthuis voor duurzaam toerisme in Hongarije.

Ger Houben ( CV )

Ger Houben is in 1999 afgestudeerd als bedrijfseconoom bij de Fontys Hogeschool. In 2009 heeft hij de opleiding Lead Auditor Kwaliteitsmanagementsystemen met goed gevolg afgerond. Ger Houben is ruim 15 jaar werkzaam als projectcontroller met een zeer ruime inhoudelijke spreading, getuige de uitgevoerde werkzaamheden/ projecten bij opdrachtgevers als ProRail, Rijkswaterstaat, Venlo Greenpark en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ger Houben beschikt over ruime ervaring binnen diverse soorten organisaties, zowel in leidinggevende- als adviesfuncties. Hij is een ervaren projectcontroller en financieel consultant met een resultaatgerichte aanpak, waarbij begrippen als pragmatisch en no-nonsense centraal staan. En met veel aandacht voor de persoonlijke component in de financiele dienstverlening.

Vivian Malherbe

Vivian Malherbe is in 1986 afgestudeerd als jurist Nederlands recht. Voordat ze in 1989 koos voor de advocatuur werkte ze als medewerker onderwijs en onderzoek aan de Universiteit Maastricht. Als advocaat specialiseerde ze zich in het straf- en bestuursrecht. In 2002 ging ze bij de gemeente Heerlen een nieuwe uitdaging aan als projectleider van Operatie Hartslag, een landelijk bekroond project tegen drugsoverlast. Ook heeft ze als projectleider ervaring met leefbaarheidsprojecten en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Naast analytische vaardigheden en een sterke maatschappelijke betrokkenheid beschikt ze over een dosis doorzettingsvermogen en creativiteit. Omdat communicatie een essentiële schakel is tussen theorie en praktijk besloot ze in 2009 een opleiding tot communicatieadviseur te volgen. Ze heeft als communicatieadviseur ervaring opgedaan in diverse sectoren.

“”Cultuur is geen hobby maar een basisbehoefte” daarom is ze al jaren actief als vijwilliger bij theater- en muziekfestivals in binnen- en buitenland”

Ger van Poelje ( CV )

Ger van Poelje is afgestudeerd aan de avond-HTS Weg-en Waterbouwkunde te Rotterdam. Hij studeerde vijf jaar Stedenbouwkunde aan de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in alle facetten van project- en procesmanagement. In 2006 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig adviseur en partner van Baten & Partners. Hij opereerde in projecten als interim-manager Risicobeheersing, management consultant en projectontwikkelaar voor Rijkswaterstaat, Zuid As Amsterdam, Movares, Railned en ProRail. Hij handelt succesvol in situaties waar doelstellingen niet helder en/of tegenstrijdig lijken. Bovendien is hij een gemotiveerde manager die zijn medewerkers weet te inspireren. Zijn primaire bijdrage ligt in het structureren van randvoorwaarden, bedrijfsprocessen en draagvlak, zodat actieprogramma’s tot voorspelbare resultaten leiden.

“Voorts is hij actief in de genealogie en heeft hij thuis zijn eigen timmerwerkplaats”.

Peter Reinders ( CV )

Peter Reinders is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundig ingenieur aan de Technische Universiteit in Eindhoven en haalde aansluitend zijn MBA aan de San Diego State University in de USA. In 1986 startte hij zijn loopbaan bij een bouwonderneming. In 1996 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig adviseur.

Peter heeft ruime ervaring in project- en interimmanagement in de zorg, overheid en private sector. De uitgevoerde opdrachten bestrijken ondermeer het terrein van strategische beleidsvorming, organisatieontwikkeling, risicomanagement en (verander)management van het primaire proces en ondersteunende diensten.

Daarnaast voerde hij alleen en met Baten & Partners een groot aantal PSO projecten, ook is hij actief voor PUM. Als adviseur is hij resultaatgericht en goed in staat relaties op te bouwen met mensen die verschillende belangen hebben te verdedigen. Door goed te luisteren is hij in staat vraagstellingen van de opdrachtgever om te zetten in haalbare oplossingen.

“Naast het werk is hij actief bij de voetbalvereniging Gazelle Nieuwland en mag hij graag een eitje bakken”.

Bart Swanenvleugel ( CV )

Bart Swanenvleugel studeerde in 1994 af als Bestuurskundige aan de Universiteit Twente en rondde in 2000 een aanvullende opleiding Policy Analysis af. Hij heeft 15 jaar ervaring met de analyse van complexe beleidsvraagstukken en het begeleiden van besluitvormingsprocessen.

Sinds 2006 houdt hij zich als zelfstandig adviseur bezig met beleidsanalyses, krachtenveldanalyses, participatietrajecten en projectmanagement voor Verkeer en Waterstaat, VROM, de Deltacommissie, diverse provincies en UNECE. Bart Swanenvleugel is in staat om overzicht te scheppen in complexe situaties waar verschillende beleidstrreinen een rol spelen en om (uiteenlopende) doelen te vertalen in concrete beleidsinstrumenten, waarmee naar concrete resultaten kan worden toegewerkt. In veel gevallen zorgt hij er bovendien voor dat beleidsrapporten en -nota’s in toegankelijk Nederlands worden geschreven. Als projectleider leeft hij zich snel in in situaties en mensen en is in staat om te verbinden.

“Verder is hij actief als fractievoorzitter in de locale politiek en doet daar zijn best om de sinds jaren gegroeide vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen”.