Interimmanagement

Interimmanagement

Hieronder volgt een overzicht van onze interimmanagers. Heeft u interesse in een van hun CV’s, neem dan contact op met ons kantoor en u ontvangt de benodigde gegevens om het CV te bekijken.

Paul Baten ( CV )

Paul Baten studeerde in 1978 af als Jurist in Nederlands recht en kwalificeerde zich als organisatieadviseur via post-doctorale opleidingen en praktijkervaring. Met meer dan 20 jaar ervaring is hij een expert in de uitvoering van risico-analyses bij complexe besluitvormingssituaties.
In 1988 heeft hij Baten & Partners management consultants opgericht. Hij heeft o.a. leiding gegeven aan de werkzaamheden op het gebied van interim-management, risico-analyses, projectmanagement en krachtenveldanalyses bij de Maaswerken, Zuid As Amsterdam, ProRail en Pre-accessie projecten voor Roemenië, Polen, Slowakije en Turkije. Paul Baten heeft door jarenlange ervaring en zijn theoretische achtergrond de vaardigheden en vooral de creativiteit ontwikkeld om op het gebied van verandermanagement in de publieke sector, organisaties door ingrijpende veranderingsprocessen te loodsen. Hij kent een grote maatschappelijke betrokkenheid die gekenmerkt is door het soort projecten die Baten & Partners aanneemt.

“Daarnaast houdt hij zich intensief bezig met mediaproducties van Triskell Media & Arts en het opzetten van een eigen creatieve werkplaats met TV-Studio Productiehuis Haefland”.

Mark Henfling ( CV )

Mark Henfling is in 1989 als scheikundig technoloog afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft. Tussen 1990 en 1997 heeft vooral het thema Milieutechnologie hem bezig gehouden. Hij heeft onder andere logistieke afvalinzamelsystemen bij grote bedrijven als Schiphol en Shell Pernis geïmplementeerd.

Sedert 2000 is hij werkzaam op het gebied van omgevingsmanagement bij grote infrastructurele projecten in Nederland. Hij opereerde als omgevingsmanager bij de HSL-Zuid, de Maaswerken en Ruimte voor de Rivier, waarbij hij vaak als liaison fungeerde tussen de techniek en de publieke en private omgeving van het project. Hij kan gemakkelijk communiceren op de diverse niveau’s. Als adviseur omgevingszaken is hij analytisch en pragmatisch ingesteld.

“Sinds 2001 is hij eigenaar van een kleine wijngaard in Hongarije en vanaf 2004 renoveert hij een oude boerderij in Hongarije”.

Rouke van der Hoek ( CV )

Rouke van der Hoek is in 1979 afgestudeerd als andragoog en behaalde in 1991 een postdoctorale graad in organisatie-ontwikkeling en procesconsultancy (CIGO). Hij beschikt over jarenlange ervaring met de uitvoering van risicoanalyses als onderdeel van projectbeheersing bij complexe projecten.
In 2001 vestigde hij zich als zelfstandig organisatieadviseur en trainer en sloot hij zich aan als partner bij Baten & Partners. Rouke van der Hoek geeft binnen zijn werkzaamheden vorm en inhoud aan krachtenveld – en risicoanalyse studies en verandertrajecten bij de Maaswerken, Transmissie Betuweroute, Zuid As Amsterdam, VROM-SOMS-programma en Pre-accessie projecten voor Roemenië en Turkije. In veel situaties heeft hij deelgenomen aan projectteams, waarbij optimalisering van de teamprestatie een belangrijk managementdoel was. Als organisatie adviseur is hij analytisch ingesteld en veelzijdig en weet mensen mee te krijgen in verandering en ontwikkeling.

“Verder is hij actief als dichter en publicist en mede-organiseert het twee-jaarlijkse evenement  – Maastricht International Poetry Nights “.

Ger Houben ( CV )

Ger Houben is in 1999 afgestudeerd als bedrijfseconoom bij de Fontys Hogeschool. In 2009 heeft hij de opleiding Lead Auditor Kwaliteitsmanagementsystemen met goed gevolg afgerond. Ger Houben is ruim 15 jaar werkzaam als projectcontroller met een zeer ruime inhoudelijke spreading, getuige de uitgevoerde werkzaamheden/ projecten bij opdrachtgevers als ProRail, Rijkswaterstaat, Venlo Greenpark en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Ger Houben beschikt over ruime ervaring binnen diverse soorten organisaties, zowel in leidinggevende- als adviesfuncties. Hij is een ervaren projectcontroller en financieel consultant met een resultaatgerichte aanpak, waarbij begrippen als pragmatisch en no-nonsense centraal staan. En met veel aandacht voor de persoonlijke component in de financiele dienstverlening.

Peter Reinders ( CV )

Peter Reinders is in 1984 afgestudeerd als bedrijfskundig ingenieur aan de Technische Universiteit in Eindhoven en haalde aansluitend zijn MBA aan de San Diego State University in de USA. In 1986 startte hij zijn loopbaan bij een bouwonderneming. In 1996 heeft hij zich gevestigd als zelfstandig adviseur.

Peter heeft ruime ervaring in project- en interimmanagement in de zorg, overheid en private sector. De uitgevoerde opdrachten bestrijken ondermeer het terrein van strategische beleidsvorming, organisatieontwikkeling, risicomanagement en (verander)management van het primaire proces en ondersteunende diensten.

Daarnaast voerde hij alleen en met Baten & Partners een groot aantal PSO projecten, ook is hij actief voor PUM. Als adviseur is hij resultaatgericht en goed in staat relaties op te bouwen met mensen die verschillende belangen hebben te verdedigen. Door goed te luisteren is hij in staat vraagstellingen van de opdrachtgever om te zetten in haalbare oplossingen.

“Naast het werk is hij actief bij de voetbalvereniging Gazelle Nieuwland en mag hij graag een eitje bakken”.

Werner Schneiders

Na afronding van zijn studie technische bedrijfskunde in 1997 volgt Werner Schneiders met succes de studie NEVI1 en is hij in 1999 klaar om als inkoopprofessional aan de slag te gaan. Na een aantal jaren in loondienst start Werner Schneiders medio 2018 gestart als zelfstandig ondernemer onder de naam van WS-Projectbeheersing.

Werner is  zowel bekend met het sturing geven aan een projectbeheersingsteam en heeft daarnaast ook ervaring met invulling van diverse inhoudelijke rollen op het gebied van projectbeheersing.
Werner Schneiders toont inzet en betrokkenheid, geeft prioriteit aan service en klanttevredenheid en houdt focus op doel en projectresultaat. Motiveer, stimuleer en pas gedrag aan op de situatie om de samenwerking en teamwork te laten slagen. Hij ziet het als een uitdaging om voor complexe situaties tot eenvoudige en pragmatische oplossingen te komen waarin de balans wordt gezocht tussen de belangen van betrokken partijen.

Vanuit een rol in projectbeheersing zoekt hij graag de combinatie op met contract- en projectmanagement met de intentie om hiermee de integraliteit en doelmatigheid van processen te optimaliseren. Zorgvuldigheid, het streven naar continue verbetering, transparantie en integriteit zijn kenmerkend voor zijn werkstijl.