Beleidsadvisering

Beleidsadvisering

Opdrachtgever Opdracht Werkzaamheden
MATRA (MinBuZa) Projectontwikkeling en projectuitvoering Projectmanagement Milieu/
Bedrijfsadviesbureau in Oekraïne
SENTER    (Min. E.Z.) Projectontwikkeling en projectuitvoering Projectmanagement milieu/
Bedrijfsadviesbureau Rusland
VROM Workshop en beleidsnotities inzake
beleidsvernieuwing stoffen
Projectmanagement
Provincie Zeeland Communicatietraject ROM-project
Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen
Projectmanagement
Provincie Limburg Haalbaarheidsstudie milieucommunicatie
Gericht op MKB/ Huishoudens
Haalbaarheidsstudie
St. MARE/RL EUROPSY Directievoering Europees netwerk Projectmanagement
RWS NH Krachtenveldanalyse project
(omlegging badhoevedorp)
Krachtenveldanalyse lijndenhoek
Provincie Zeeland Krachtenveldanalyse provinciaal
Milieubeleidsplan Kerend Tij I
Krachtenveldanalyse
PMS Vijverdal Beleidsplan en uitvoeringsregelingen Beleidsontwikkeling