Projectmanagement

Projectmanagement

Opdrachtgever Opdracht Werkzaamheden
Maaswerken Definitieve studie risico management Risicoanalyse de Maaswerken
SENTER (Min. E.Z.) Projectontwikkeling en projectuitvoering Projectmanagement milieu/
bedrijfsadviesbureau Rusland
Maaswerken Projectleider basisdocument
risicomanagement de Maaswerken
Integrale risicoanalyse
RWS NH Project versnellingsacties grote
Infrastructuurprojecten
Haalbaarheidsstudie
infrastructuurprojecten
RWS NH Onderzoek versnellingsopties project
aanleg tweede Coentunnel
Haalbaarheidsanalyse
Gemeente Amstelveen Communicatietraject ontwikkelingsvisie Beleidsadvisering
RWS NH Vervaardigen notitie analyse methoden Handboek schrijven en
technieken t.b.v. grote infrastructuur
project RWS Noord-Holland
RWS NH Risicoanalyse (her)start planstudie Risicoanalyse aanleg tweede
Coentunnel
Provincie Zeeland Krachtenveldanalyse provinciaal
Milieubeleidsplan Kerend Tij  II
Krachtenveldanalyse
Provincie Friesland Provinciaal milieucommunicatieplan Beleidsadvisering/ diverse
workshops
Provincie Zeeland Doelgroepbenadering milieubeleid Beleidsadvisering
PRC Advies Reorganisatie divisie gezondheidszorg Verandermanagement
Anthonius Reorganisatie personeelsadministratie
Ziekenhuis Nieuwegein
Verandermanagement
St. Rehab 89 Organisatie Europese Congresweek Projectmanagement