Home

Welkom

Op onze site is sinds kort ook het boekwerk Analyse, methoden en technieken te vinden. Kijk verder bij links en ontdek meer over hulp bij complexe besluitvormingsprocessen.

Baten & Partners B.V.

Baten & Partners management consultants is in 1988 opgericht door Paul Baten en bestaat uit een samenwerkingsverband van een aantal zelfstandige adviseurs. Het bureau heeft zich ontwikkeld tot een adviesbureau gespecialiseerd in het ondersteunen van opdrachtgevers bij het nemen van complexe beslissingen. Baten & Partners wordt gekenmerkt door een analytische instelling, objectiviteit en pragmatisme. Het secretariaat van Baten & Partners is gevestigd in Merkelbeek, maar de medewerkers komen uit alle windstreken van Nederland.

Bedrijfsprofiel

De projecten waar Baten & Partners bij betrokken is liggen veelal in de publieke sfeer: grote infrastructurele projecten, regionale ontwikkeling, milieubeleid, implementatie van de Europese kwaliteitsinfrastructuur (bij de nieuwe EU-leden), gezondheidszorg en onderwijs en cultuurbeleid. Baten & Partners heeft een internationaal karakter en richt zich ook op projecten in regio’s binnen Europa (Polen, Slowakije, Rusland, Roemenië, Oekraïne, Griekenland e.a.).

Baten & Partners adviseert opdrachtgevers bij het starten, ontwikkelen en uitvoeren van projecten en bij organisatieontwikkeling. Belangrijke invalshoeken daarbij zijn: een systematische dataverzameling, procesbegeleiding en ordening om besluitvorming te onderbouwen. Daarnaast worden ook opdrachten voor organisatieontwikkeling binnen instellingen en bedrijven uitgevoerd, met name in de sfeer van deskundigheidsbevordering, competentiemanagement, team-building, marketing en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Een set aan trainingen is door Baten & Partners ontwikkeld ter ondersteuning van projectmanagement, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.

Onze doelstelling

Baten & Partners streven ernaar vraagstukken in hun eigen context te zien en objectief naar oplossingen en kansen te kijken. Daarbij wordt inhoudelijke deskundigheid gecombineerd met grote ervaring op het gebied van procesbegeleiding en organisatieontwikkeling. Vanuit deze achtergrond is het te verklaren dat Baten & Partners steeds weer wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan ambitieuze en complexe projecten. Baten & Partners adviseert, traint en levert management capaciteit.